utorok 20. novembra 2012

Take That - Eight Letters
We became the parade on the streets that we once cleaned
Expendable soldiers smiling at anything
Raised on a feeling our lives would have meaning eventually

We were once the answer and then you discover
You're actually just one thing after another
And what was the question and why was the lesson so deafening?

This is all that matters now
And that was all that happened anyhow
You can look back but don't stare
Maybe I can love you out of there

And when I went away what I forgot to say
Was all I had to say:
Eight letters, three words, one meaning

And outside forces didn't make it easy
So I thought I'd go before you leave me
Self-preservation was no explanation for anything

But the truth is more than we'll ever comprehend
I'm just starting to understand, my friend
All of that distance, 'cause I fell in love with the enemy

This is all that matters now
And that was all that happened anyhow
You can look back but don't stare
Maybe I can love you out of there

And when I went away what I forgot to say
Was all I had to say:
Eight letters, three words, one meaning

And when I went away what I forgot to say
Was all I had to say:
Eight letters, three words, one meaning

At last, we meet on no man's land
Just footprints in the sand
We meet on no man's land, at last

And when I went away what I forgot to say
Was all I had to say:
Eight letters, three words, one meaning

And when I went away what I forgot to say
Was all I had to say:
Eight letters, three words, one meaning

One meaning
Just one meaning

---------------------------------------------------------------------------

Stali jsme se průvody na ulicích, které jme jednou čistili
Postradatelní vojáci, na nic se usmívající
Zvednuti na pocitu, naše životy by nakonec mohly mít smysl

Jednou jsme byli odpovědí a pak jsi zjistil,
Že jsi vlastně jen jedna věc po jiné
A co byla ta otázka a proč byla ta lekce tak ohlušující?


Tohle je všechno, na čem teď záleží
A tamto bylo všechno, co se nějak stalo
Můžeš se ohlédnout zpět, ale jinak nezírej
Možná tě odtamtud můžu milovat

A když jsem šel pryč, co jsem zapomněl říct
Bylo všechno, co jsem musel říct:
Osm písmen, tři slova, jeden význam

A nedělalo se to lehko bez sil
Tak jsem si myslel, že odejdu dřív, než mně ty opustíš
Sebezáchova nic nevysvětlovala

Ale ta pravda je víc, než kdy pochopíme
Já jen začínám chápat, příteli
Všechno z té dálky, protože jsem se zamiloval do nepřítele

Tohle je všechno, na čem teď záleží
A tamto bylo všechno, co se nějak stalo
Můžeš se ohlédnout zpět, ale jinak nezírej
Možná tě odtamtud můžu milovat

A když jsem šel pryč, co jsem zapomněl říct
Bylo všechno, co jsem musel říct:
Osm písmen, tři slova, jeden význam

A když jsem šel pryč, co jsem zapomněl říct
Bylo všechno, co jsem musel říct:
Osm písmen, tři slova, jeden význam

Nakonec se setkáváme na ničím území
Jen stopy v písku
Potkáváme se na ničím území, nakonec

A když jsem šel pryč, co jsem zapomněl říct
Bylo všechno, co jsem musel říct:
Osm písmen, tři slova, jeden význam

A když jsem šel pryč, co jsem zapomněl říct
Bylo všechno, co jsem musel říct:
Osm písmen, tři slova, jeden význam

Jeden význam
Jen jeden význam

nedeľa 4. novembra 2012

Take That - «The Garden»And the fishermen came back across the water
And the people started running in the park
And the city stopped as I held you in my arms

We could hear the sounds of sirens all around us
And the scent of burning oil was in the air
And the music played and it felt so good to hear

This is the life we've been given
So open your mind and start livin'
We can play our part if we only start believing
Yeah

There's a stranger on the hill and he is speaking
As the tears from every cloud begins to fall
For one moment then we understood it all

Everyone everyone can you hear the soldiers coming?
And everyone everyone every man and every woman
We all fall in the end we're just miracles of matter
So come on let me love you

This is the life we've been given
So open your mind and start livin'
We can play our part if we only start believing oh

Yeah this is the life we've been given
So open your heart and start lovin'
We can make a start if we only learn to listen yeah

Then the crowd began to head for the horizon
A million people walking back to work
But you and me we just laid down in the garden
Yeah you and me we just laid down in the garden

'Cause this is the life we've been given
So open your mind and start livin'
We can play our part if we only start believing oh

Yeah this is the life we've been given
So open your heart and start lovin'
We can make a start if we only learn to listen yeah

Ooh ohh yeah you and me
We just laid down in the garden
Yeah the garden

---------------------------------------------------------------

A rybáři se vrátili přes vodu
a lidé začali běhat v parku
a město se zastavilo když jsem tě vzal do svých rukou

Mohli jsme slyšet zvuk sirén všude kolem nás,
a pach hořícího oleje byl ve vzduchu
a hudba hrála a bylo to tak příjemné slyšet

Toto je život, který nám byl dán,
tak otevři svou mysl a začni žít
Můžeme hrát svojí roli pouze pokud uvěříme
Ano

Zde na kopci je cizinec a mluví,
jako slzy ze všech mraků začnou padat
Na jeden okamžik poté co jsme všemu porozumněli

Každý, každy můžeš slyšet přicházet vojáky?
A každý, každý, každý muž a každá žena,
my všichni nakonec padneme, jsme jen zázraky hmoty
Tak pojď, nech mě milovat tě

Toto je život který nám byl dán,
tak otevři svou mysl a zační žít
Můžeme hrát svojí roli pouze pokud uvěříme oh

Ano, tohle je život, která nám byl dán
tak otevři své srdce a začni milovat
Můžeme začít puoze pokud se naučíme naslouchat, ano

Pak začne dav mířit k obzoru,
miliony lidí jdou zpět do práce
Ale ty a já, my jsme pouze ulehli v zahradě
jo ty a já, my jsme pouze ulehli v zahradě

Protože tohle je život, který nám byl dán,
tak otevři svou mysl a zační žít
Můžeme hrát svojí roli pouze pokud uvěříme oh

Ano, tohle je život, který nám byl dán,
tak otevři své srdce a začni milovat
Můžeme začít pouze pokud se naučíme naslouchat, ano

Ooh ohh jo ty a já
my jsme pouze ulehli v zahradě
Ano zahrada...

štvrtok 1. novembra 2012

Spomienka...

Ďakujem za ľudí, ktorý  nám boli v živote  blízky...
Za tých, ktorí ešte žijú s nami, za tých, ktorí nám už odišli... 
Ďakujem za ich lásku a starostlivosť, za výchovu a formovanie charakteru... 
Ďakujem za pekné obdobia a chvíle, ktoré som mohla s nimi prežiť...


Ražná tehlička z lievito madre

  Ražná tehlička z lievito madre Pri krmení LM som rozmýšlala, aký chlebík upečiem zo zostávajuceho kvásku (bolo mi ho ľuto vyhodiť)...väčši...