piatok 7. decembra 2012

Anjel


"Všetci sme anjeli s jedným krídlom.
Môžeme lietať iba vtedy,
ak objímeme druhého človeka."

Bruno Fererro


...túto nádheru mi priniesol Mikuláš (bol priložený aj nádherný citát).
Anjel je vysoký asi 40cm a s obľúbeným motívom ľevandule. 

štvrtok 6. decembra 2012

6.december-Mikuláš
 „Mikulášku dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku.
Zlož tú svoju plnú nôšku,
daj nám z tvojich darov trošku.
Či koníčka medového,
či koláčka makového,
veď ty, strýčku Mikuláš,
veľa dobrých darov máš.“
Sv. Mikuláš bol skutočnou osobnosťou, biskupom. Narodil sa okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie. Svojou obdivuhodnou a nevšednou obetavosťou, spravodlivosťou a dobrotou si získal medzi ľuďmi veľkú obľubu. Počas svojho života vykonal veľa dobrých skutkov – z búrky pri tureckom pobreží zachránil troch námorníkov, k životu vzkriesil troch zabitých mladíkov, pred smrťou zachránil troch neprávom odsúdených. Po jeho smrti mu zasvätili kostol a k jeho hrobke po stáročia putovalo množstvo pútnikov a chýr o svätcovi sa rozšíril do ostatnej Európy. V 9. storočí cirkev určila za sviatok sv. Mikuláša 6. december.

V priebehu storočí sa postava sv. Mikuláša, jeho obetavosť a rozdávanie darov stali námetom viacerých legiend. Odtiaľ bol možno už len krok k stredovekým hrám o sv. Mikulášovi a o jeho daroch. S obdarovávaním vraj začali študenti, ktorým ich najvyšší predstavený dovolil, aby vybraného študenta obliekli do biskupského rúcha.

Kým v mestách chodievali Mikuláši aj k našim prapraprastarým rodičom v čase, keď boli ešte deťmi, vo vidieckom prostredí sa mikulášske obchôdzky rozšírili až v druhej polovici 19. storočia. Dovtedy chodili po dedinách rôzne ľudové masky, ale tie so sv. Mikulášom nemali nič spoločné. V bohatších mestských rodinách zvyčajne zorganizovali viacerí rodičia obchôdzku Mikuláša, anjela a čerta v krásnych kostýmoch a vopred nabalili do vreca darčeky pre svoje sviatočne vyobliekané ratolesti. Po dedinách koncom 19. storočia už tiež bežne chodieval Mikuláš. Ich odev sa značne odlišoval od kostýmov v mestách. Namiesto biskupského rúcha mal dedinský Mikuláš oblečený dlhý pastiersky kožuch, na hlave ručne zhotovenú vysokú papierovú mitru a biskupskú palicu. Čert s tvárou začiernenou od sadzí vyskakoval v prevrátenom kožuchu a hrkotal reťazou a malý anjel žiaril v dlhej bielej košeli. Mikuláš dával dobrým deťom nejaký ten cukrík, neposlušnýmcesnak alebo cibuľu.

Sv. Mikuláš s nežným anjelom so zlatistými vlasmi a zamazaný čert s krivou dušou víťazne prešli storočiami, dokonca zdolali prelom 3. tisícročia. Veď kedy by potom deti dostávali čokoládové figúrky Mikulášov, najnovšie, najrafinovanejšie čokoládové pochúťky? Kedy by mohli naši školáci napísať na tabuľu v škole: „Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa“?

Dnešné deti si však mýlia Mikuláša so Santa Clausom, najmä vďaka niektorým reklamným spotom, ktoré sú v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou Vianoc.

utorok 20. novembra 2012

Take That - Eight Letters
We became the parade on the streets that we once cleaned
Expendable soldiers smiling at anything
Raised on a feeling our lives would have meaning eventually

We were once the answer and then you discover
You're actually just one thing after another
And what was the question and why was the lesson so deafening?

This is all that matters now
And that was all that happened anyhow
You can look back but don't stare
Maybe I can love you out of there

And when I went away what I forgot to say
Was all I had to say:
Eight letters, three words, one meaning

And outside forces didn't make it easy
So I thought I'd go before you leave me
Self-preservation was no explanation for anything

But the truth is more than we'll ever comprehend
I'm just starting to understand, my friend
All of that distance, 'cause I fell in love with the enemy

This is all that matters now
And that was all that happened anyhow
You can look back but don't stare
Maybe I can love you out of there

And when I went away what I forgot to say
Was all I had to say:
Eight letters, three words, one meaning

And when I went away what I forgot to say
Was all I had to say:
Eight letters, three words, one meaning

At last, we meet on no man's land
Just footprints in the sand
We meet on no man's land, at last

And when I went away what I forgot to say
Was all I had to say:
Eight letters, three words, one meaning

And when I went away what I forgot to say
Was all I had to say:
Eight letters, three words, one meaning

One meaning
Just one meaning

---------------------------------------------------------------------------

Stali jsme se průvody na ulicích, které jme jednou čistili
Postradatelní vojáci, na nic se usmívající
Zvednuti na pocitu, naše životy by nakonec mohly mít smysl

Jednou jsme byli odpovědí a pak jsi zjistil,
Že jsi vlastně jen jedna věc po jiné
A co byla ta otázka a proč byla ta lekce tak ohlušující?


Tohle je všechno, na čem teď záleží
A tamto bylo všechno, co se nějak stalo
Můžeš se ohlédnout zpět, ale jinak nezírej
Možná tě odtamtud můžu milovat

A když jsem šel pryč, co jsem zapomněl říct
Bylo všechno, co jsem musel říct:
Osm písmen, tři slova, jeden význam

A nedělalo se to lehko bez sil
Tak jsem si myslel, že odejdu dřív, než mně ty opustíš
Sebezáchova nic nevysvětlovala

Ale ta pravda je víc, než kdy pochopíme
Já jen začínám chápat, příteli
Všechno z té dálky, protože jsem se zamiloval do nepřítele

Tohle je všechno, na čem teď záleží
A tamto bylo všechno, co se nějak stalo
Můžeš se ohlédnout zpět, ale jinak nezírej
Možná tě odtamtud můžu milovat

A když jsem šel pryč, co jsem zapomněl říct
Bylo všechno, co jsem musel říct:
Osm písmen, tři slova, jeden význam

A když jsem šel pryč, co jsem zapomněl říct
Bylo všechno, co jsem musel říct:
Osm písmen, tři slova, jeden význam

Nakonec se setkáváme na ničím území
Jen stopy v písku
Potkáváme se na ničím území, nakonec

A když jsem šel pryč, co jsem zapomněl říct
Bylo všechno, co jsem musel říct:
Osm písmen, tři slova, jeden význam

A když jsem šel pryč, co jsem zapomněl říct
Bylo všechno, co jsem musel říct:
Osm písmen, tři slova, jeden význam

Jeden význam
Jen jeden význam

nedeľa 4. novembra 2012

Take That - «The Garden»And the fishermen came back across the water
And the people started running in the park
And the city stopped as I held you in my arms

We could hear the sounds of sirens all around us
And the scent of burning oil was in the air
And the music played and it felt so good to hear

This is the life we've been given
So open your mind and start livin'
We can play our part if we only start believing
Yeah

There's a stranger on the hill and he is speaking
As the tears from every cloud begins to fall
For one moment then we understood it all

Everyone everyone can you hear the soldiers coming?
And everyone everyone every man and every woman
We all fall in the end we're just miracles of matter
So come on let me love you

This is the life we've been given
So open your mind and start livin'
We can play our part if we only start believing oh

Yeah this is the life we've been given
So open your heart and start lovin'
We can make a start if we only learn to listen yeah

Then the crowd began to head for the horizon
A million people walking back to work
But you and me we just laid down in the garden
Yeah you and me we just laid down in the garden

'Cause this is the life we've been given
So open your mind and start livin'
We can play our part if we only start believing oh

Yeah this is the life we've been given
So open your heart and start lovin'
We can make a start if we only learn to listen yeah

Ooh ohh yeah you and me
We just laid down in the garden
Yeah the garden

---------------------------------------------------------------

A rybáři se vrátili přes vodu
a lidé začali běhat v parku
a město se zastavilo když jsem tě vzal do svých rukou

Mohli jsme slyšet zvuk sirén všude kolem nás,
a pach hořícího oleje byl ve vzduchu
a hudba hrála a bylo to tak příjemné slyšet

Toto je život, který nám byl dán,
tak otevři svou mysl a začni žít
Můžeme hrát svojí roli pouze pokud uvěříme
Ano

Zde na kopci je cizinec a mluví,
jako slzy ze všech mraků začnou padat
Na jeden okamžik poté co jsme všemu porozumněli

Každý, každy můžeš slyšet přicházet vojáky?
A každý, každý, každý muž a každá žena,
my všichni nakonec padneme, jsme jen zázraky hmoty
Tak pojď, nech mě milovat tě

Toto je život který nám byl dán,
tak otevři svou mysl a zační žít
Můžeme hrát svojí roli pouze pokud uvěříme oh

Ano, tohle je život, která nám byl dán
tak otevři své srdce a začni milovat
Můžeme začít puoze pokud se naučíme naslouchat, ano

Pak začne dav mířit k obzoru,
miliony lidí jdou zpět do práce
Ale ty a já, my jsme pouze ulehli v zahradě
jo ty a já, my jsme pouze ulehli v zahradě

Protože tohle je život, který nám byl dán,
tak otevři svou mysl a zační žít
Můžeme hrát svojí roli pouze pokud uvěříme oh

Ano, tohle je život, který nám byl dán,
tak otevři své srdce a začni milovat
Můžeme začít pouze pokud se naučíme naslouchat, ano

Ooh ohh jo ty a já
my jsme pouze ulehli v zahradě
Ano zahrada...

štvrtok 1. novembra 2012

Spomienka...

Ďakujem za ľudí, ktorý  nám boli v živote  blízky...
Za tých, ktorí ešte žijú s nami, za tých, ktorí nám už odišli... 
Ďakujem za ich lásku a starostlivosť, za výchovu a formovanie charakteru... 
Ďakujem za pekné obdobia a chvíle, ktoré som mohla s nimi prežiť...


piatok 26. októbra 2012

DVD Take That - Progress Live in Manchester (Full Concert)

Take That - Greatest Day (Official Video)Today this could be the greatest day of our lives
Before it all ends,
Before we run out of time
Stay close to me
Stay close to me
Watch the world come alive tonight
Stay close to me

Tonight this could be the greatest night of our lives
Let's make a new start
The future is ours to find
Can you see it?
Can you see it in my eyes?
Can you feel it now?
Can you hold it in your arms?

Tonight (Hold on, hold on, hold on, hold on)
Tonight (Hold on, hold on)

Oh stay close to me (Hold on)
Stay close to me
Watch the world come alive tonight
Stay close to me

Oh

Hold your head high (Hold on)
Hold your arms open wide
Let the worlds start come alive
When you stay close to me

Today this could be the greatest day of our lives
Today this could be the greatest day of our lives

Oh, and the world comes alive
And the world comes alive
And the world comes alive

Oh oh oh

Stay close to me (Hold on)
Stay close to me
Watch the world come alive tonight
Stay close to me (Hold on, hold on)

Oh

And the world comes alive
And the world comes alive
Watch the world come alive tonight
Stay close to me

Oh
-----------------------------------------------------------------------

Dnes by mohl být největší den našich životů
Než to všechno skončí,
Než nám vyprší čas
Zůstaň blízko mne
Zůstaň blízko mne
Sleduj, jak dnes v noci přichází živý svět
Zůstaň blízko mne

Dnes by mohla být nejlepší noc našich životů
Pojďme si vytvořit nový začátek,
Budoucnost patří nám
Vidíš to?
Vidíš to v mých očích?
Cítíš to teď?
Udržíš to ve svých rukou?

Dnes v noci (vydrž, vydrž, vydrž, vydrž)
Dnes v noci (vydrž, vydrž)

Oh, zůstaň blízko mne
Zůstaň blízko mne
Sleduj, jak dnes v noci přichází živý svět
Zůstaň blízko mne

Oh

Drž svou hlavu vysoko (vydrž)
Otevři svou náruč
Ať může svět přijít živý
Když zůstaneš při mě

Dnes by mohl být největší den našich životů
Dnes by mohl být největší den našich životů

Oh, a svět přichází živý
A svět přichází živý
A svět přichází živý

Oh, oh, oh

Zůstaň při mě (vydrž)
Zůstaň při mě
Sleduj, jak dnes v noci přichází živý svět
Zůstaň při mě (vydrž, vydrž)

Oh

A dnes v noci přichází živý svět
A dnes v noci přichází živý svět
Sleduj, jak dnes v noci přichází živý svět
Zůstaň při mě

Oh

                                        Krásny deň!!!
Image hosted by servimg.comImage hosted by servimg.com

nedeľa 30. septembra 2012

Bábovka...mňam...


Suroviny:
  • 5 vajec
  • 250 g práškového cukru
  • 250 g polohrubej múky
  • 1 vanilkový cukor
  • 1 prášok do pečiva
  • 1 dcl mlieka
  • 1 dcl oleja
  • 2 PL rumu
  • 2 čl kakaa
Postup:   Oddelíme žľtky od bielkov. Z bielkov vyšlaháme sneh.  Žľtky vymiešame s cukrom a vanilkou. Pridáme mlieko, rum a olej, premiešame a pridáme múku s práškom do pečiva a nakoniec primiešame jemne sneh z bielkov. Ak chceme dvojfarebnú bábovku, tak do polovice cesta pridáme 2 čl kakaa. Ja som pridala ešte sušené brusnice. Môže sa pridať nalámaná čokoláda, hrozienka alebo sušené ovocie, ktoré sa môže namočiť do použitého rumu... Cesto dáme do bábovkovej veľkej formy, vymazanej olejom a vysypanej strúhankou. Pečieme 30 min pri 180 stupňoch...
                                                                     Prajem Vám dobrú chuť...

pondelok 27. augusta 2012

Domáca výroba syra Ricotta


...pri hladaní receptu na syr, sa mi podarilo na varecha.sk nájsť aj recept na super syr Ricotta.

Robí sa zo srvátky, ktorá je vedľajší produkt pri výrobe syra-hrudky. Zo 4 l srvátky mi vznikla hrudka Ricotty, asi o váhe 500g. Dá sa použiť miesto tvarohu, na sladké alebo slané pečenie, na nátierky, alebo iba  primiešať  vanilkový cukor a máme sladkú maškrtu, podobnú miláčiku :-)))

Ja som syr použila na nátierku:

3 vajíčka uvarené na tvrdo
1 menšia cibula
podľa chuti čierne korenie, červená mletá paprika, vegeta, alebo soľ, 


V miske vymiešame spolu nastrúhané vajíčka, nadrobno nakrájanú cibuľku ,koreniny a soľ...a máme nátierku k raňajkám :-)))  
Dobrú chuť!!!


Syrová hrudka...

Na výstave AGROKOMPLEX 2012 sa mi podarilo kúpiť syridlo a formy na syr a tak som musela syr hneď vyskúšať :-) 

Recept som našla na nete...použila som z varecha.sk  , len som si upravila pomer mlieka (5 l mlieka) a syridla, lebo mám tekuté syridlo Laktoferm 

Mlieko som použila z automatu, ktoré by sa malo pred prípravou pasterizovať ( zohrať na teplotu 75stupňov po dobu 1-2min) a potom nechať vychladnúť na 40-45 stupňov...  Pozor!!!  Nesmie sa zohriať nad 85 stupňov, lebo dochádza k  narušeniu mliečných baktérii a ani pridanie syridla nepomôže k správnemu vyzrážaniu. Zrazenina bude jemná a z takej sa syr nedá vyrobiť...

Srvátku nevylievajte!!!  Srvátka je vedľajší produkt pri výrobe syrov, tvarohu a kazeínu. Podľa druhu vyrábaného syra môžeme srvátku rozdeliť na sladkú a kyslú. Sladká srvátka vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe syrov, pri ktorých sa využíva zrážanie mlieka syridlom . Kyslá srvátka vzniká pri výrobe kyslých syrov a tvarohu (pri ktorých je mlieko zrážané kyselinou mliečnou činnosťou baktérií mliečneho kvasenia).Môže sa použiť na zamiesenie chleba, ale aj na pitie (Srvátka je vzhľadom ku svojmu unikátnemu zloženiu užitočným pomocníkom v boji s obezitou. Zlepšuje tiež stav pokožky, črevnej mikroflóry a posilňuje imunitný systém.Má vysoký obsah vitamínov vitamínov B1, B2, B6, B12, E a C. Ďalej minerálnych látok (horčík, fosfor, vápnik, draslík, sodík...). 

Ja som zo srvátky urobila syr Ricotta

Jeden syr som naložila do slaného nálevu na 1,5 hod. (na 1 l vody,alebo srvátky som dala 160g soli) a potom obalila v sušených bylinkách (bazalka, oregano, rozmarín, thymián)...

...na záver super stránka s receptami na výrobu rôznych druhov syra (mäkkých, polotvrdých, tvrdých, s plesňou...) a recept na syr bez použitia syridla...

Ibištek bahenný


Krásne veľké kvety...priemer aj 30 cm.Červený mám už druhý rok a biely (s červ. stredom) som kúpila pred pár dňami na AGROKOMPLEXe 2012 v Nitre, spolu s ružovým, ale ten zatiaľ nekvitne, tak dúfam, že bude ružový :-)))

piatok 24. augusta 2012

Darček...tento krásny darček k meninám, som dostala od najstaršej dcéry   (je to jej portrét)...už len ho zarámovať a zavesiť :-)))


streda 22. augusta 2012

ALVERDE


...praktický darček k meninám ( môj :-) a strednej dcéry) - prírodná kozmetika ALVERDE.
 Je super a nato, že je prírodná , má aj dobrú cenu. Môj TOP výrobok je telové maslo s olejom z makadámiových orechov...je super!!!

utorok 14. augusta 2012

Sing - Gary Barlow & The Commonwealth Band featuring Military WivesGary Barlow - Sing (text piesne)

some words they can’t be spoken only sung
so hear a thousand voices shouting love

there’s a place, there’s a time
in this life when you sing what you are feeling
find your feet, stand your ground
don’t you see
right now the world is listening to what we say

sing it louder, sing it clearer
knowing everyone will hear you
make some noise, find your voice tonight
sing it stronger, sing together
make this moment last forever
old and young
shouting love tonight

to sing we’ve had a lifetime to wait
and see a thousand faces celebrate

you brought hope, you brought light
conquered fear, it wasn’t always easy
stood your ground, kept your faith
don’t you see
right now the world is listening to what we say

sing it louder, sing it clearer
knowing everyone will hear you
make some noise, find your voice tonight
sing it stronger, sing together
make this moment last forever
old and young
shouting love tonight

some words they can’t be spoken only sung
to hear a thousand voices shouting love
and light and hope

just sing
just sing
just sing
just sing

come all and sing

sing it louder, sing it clearer
knowing everyone will hear you
make some noise, find your voice tonight
sing it stronger, sing together
make this moment last forever
old and young
shouting love tonight

hear a thousand voices shouting love

Take That - Rule The World Video
streda 25. júla 2012

... chute a vône mojej kuchyne...: Matova torta Zebra

Na blogu Adrianky , som našla super recept na Zebra-tortu . Fotografia je Aďky, aby som návštevníčky svojho blogu inšpirovala... :-D  Určite nakuknite na jej blog, kde nájdete mnoho receptov a veľa inšpirácie...


KLIK:


                                 ... chute a vône mojej kuchyne...: Matova torta Zebra:


streda 27. júna 2012

Kytica od manžela k výročiu :-)

                                               

                                                                        ...miľujem Ťa... :-)


Image hosted by servimg.comImage hosted by servimg.com

nedeľa 29. apríla 2012

Púpavový "med"Recept:
400 kvetov púpavy
2 citrony
1 pomaranč
1 3/4 l vody
2 kg trstinového cukru

Do väčšieho hrnca dáme kvety, na kolieska pokrájaný pomaranč a citróny a pridáme vodu (ja som pridala ešte dve vetvičky medovky ). Varíme 15 min. Odstavíme a necháme odstáť 24 hod.
Precedíme, pridáme cukor a varíme asi 1 hod... Potom nalejeme do pohárov a dobre uzavrieme... Image hosted by servimg.comImage hosted by servimg.com

Ražná tehlička z lievito madre

  Ražná tehlička z lievito madre Pri krmení LM som rozmýšlala, aký chlebík upečiem zo zostávajuceho kvásku (bolo mi ho ľuto vyhodiť)...väčši...